OBS Under utveckling

Bokföringsexempel

I alla exemplen har vi använt den sk. kontantmetoden som används om du redovisar moms efter bokslutsmetoden.

Det betyder att man bokför både kund- och leverantörsfakturor när de betalas.

I våra exempel använder vi BOQ bokföringsprogram som är logiskt och innehåller hjälp och genvägar som gör arbetet enkelt och säkert.

Hitta rätt konto

kontoval

I exemplen skriver vi in kontonumren direkt dvs. vi repeterar inte i varje rutin hur man hittar rätt konto i kontoplanen.  Titta separat på den rutinen innan du använder exemplen.

När du startar

Det första vi har i verksamheten är alltid en insättning av egna pengar för rörelsen, kanske ofta kompletterat med ett banklån eller en checkräkningskredit.

Vi hyr kanske en lokal, skaffar lite kontorsmateriel mm.

Läs mer »

Kostnader

Startar vi en butik måste vi köpa in varor för försäljning.

Har vi en hantverksrörelse behöver vi materiel för arbetet och ofta även verktyg mm.

Kontormateriel, telefon, dator samt en hel del andra saker.

Läs mer »

Inkomster

Har vi en butik arbetar vi mest med butikens kassaregister och bokför en dagskassa från den journalen.

Vi har också försäljning som vi fakturerar kunderna.

Läs mer »

Lån

Vi kan behöva banklån för att kunna expandera eller kanske en checkräkningskredit är en bra lösning.

När vi gör det ska vi lägga upp det i bokföringen.

Läs mer »

Löner / Egna uttag

Om vi har anställda i enskild firma eller om vi har ett aktiebolag så betalar vi ut löner och ska också göra skattedeklaration föer detta.

Läs mer »

Inventarier

Köper vi utrustning som ska användas mer än tre år och kostnaden överstiger ett gränsvärde måste dessa bokföras som inventarier och kostnaden fördelas under flera år.

Läs mer »

Skatter

Varje månad betalar företaget en F-skatt om det är ett AB. För enskild firma betalar ägaren F-skatt också varje månad.

Moms redovisar och betalar man efter den registrering man har hos skattemyndigheten. Det kan vara 1, 3 eller 12 månadersredovisning.

Redovisning av skatter och avgifter för anställda görs varje månad.

Läs mer »

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.