OBS Under utveckling

Hitta i kontoplan

Hur hittar man rätt konto?

 

kontoval  Se här hur du hittar konton när du bokför i programmet

 

Här har du en översikt av hur kontona indelats och det hjälper dej hitta gruppen för det konto du söker.

Balanskonton - visar vad företaget äger och företagets skulder

  Företagets tillgångar - företaget äger

  1010 - 1399  Anläggningar och inventarier

  1400 - 1499  Varulager

  1500 - 1899  Fordringar och placeringar

  1900 - 1999  Kassa bank och likvida medel

  Eget kapital - avräkning med ägare

  2000 - 2999  Företagets skuld / fordringar på ägare

  Företagets skulder

  2100 - 2299  Reserver avsättningar 

  2300 - 2499  Lån och skulder

  2500 - 2799  Skulder för skatt moms mm

  2800 - 2999  Andra skulder

Resultatkonton - visar företagets inkomster och kostnader under 1 år

  Försäljning

  3000 - 3999  Försäljning och andra intäkter

  Varuinköp

  4000 - 4999  Varuinköp och underentreprenörer

  Kostnader för driften

  5000 - 5399  Lokal hyror El

  5400 - 5599  Förbrukning reparationer

  5600 - 5899  Bil transport frakt resor

  5900 - 5999  Reklam annons

  6000 - 6299  Kontor telefon post

  6300 - 6999  Försäkring externa tjänster mm

  Personalkostnader

  7000 - 7399  Löner ersättning förmåner

  7400 - 7699  Sociala avgifter pension mm

  Övrigt

  7700 - 7999  Avskrivningar mm

  8000 - 8299  Utdelningar

  8300 - 8499  Ränteintäkt - utgift

  8500 - 8899  Bokslutsdispositioner mm

  8900 - 8999  Skatter och årets resultat

 

 

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.