OBS Under utveckling

Hur man redovisar Inkomsterna beror på typen av rörelsen.

Säljer man varor kontant till ett flertal kunder varje dag använder man ett kassaregister.

Om man säljer endast till ett fåtal kan man bokföra försäljningarna en och en eller göra en gemensam verifikation av dagens försäljning.

Om man endast fakturerar försäljning/utförda arbeten bokför man fakturan när man får betalt om man har sk kontant/bokslutsmetoden.

Kassakvitton ska innehålla informationen som beskrivits under meny Grunder - Kvitto Fakturor.

När du använder kassaregister behöver du normalt inte ange kundens namn på kvittot.

 

severifikat

bildvisning

Dagskassa med kassaregister

Här använder vi kassakontrollremsan och tömningskvitto eller en manuell sammanställning av dagens kontantnotor som underlag för verifikationen. 

Vi får också se hur man hanterar avgifter för kortbetalningar.

severifikat

bildvisning

Kontantnotor och Fakturor

Om försäljningen inte omfattar många kunder, men då troligen lite dyrare objekt kan det vara intressant att kunna få mer information från bokföringen. Då kan man bokföra notorna en och en på samma sätt som man bokför fakturor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagskassa med kassaregister


tillbaka

dagskassa1

 

dagskassa2

 

kortavgift


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantnotor och fakturor


tillbaka

nota1

 

nota2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.