OBS Under utveckling

Det är vanligt att företagets ägare lämnar företaget temporära lån för att klara svackor i verksamheten.

För långsiktig finansiering hanterar vi två typer av banklån här, checkräkningskredit eller ett vanligt banklån där du amorterar löpande hela tiden.

Om man behöver ett större tillskott av pengar får man ofta ett vanligt lån utöver en checkkredit man redan har.

Man betalar då ränta och amortering, ofta månadsvis.

En checkräkningskredit hjälper till att klara temporära behov ex. säsongsvariationer i försäljning där inköpen behöver mer kapital.

 

kontoval

 

severifikat

bildvisning

Lån från ägare enskild firma

I en enskild firma får du ta ut och sätta in pengar alltefter behov.

Här får du exempel på båda delarna plus hur du bokför olika kostnader som rörelse kanske betalar för dej.

severifikat

bildvisning 

Lån från ägare i AB

Du kan hjälpa ditt AB genom att låna ut av dina privata pengar. Du får däremot INTE själv låna pengar av bolaget!

  

severifikat

bildvisning 

Lån från bank - checkkredit

Det finns två sätt att bokföra när man fått en checkräkningskredit.

Man kan ha ett konto på skuldsidan som visar att man har en kredit eller så bokför man hela tiden på kreditkontot. Vi visar båda metoderna.

severifikat

bildvisning 

Lån från bank - nytt lån

När du får ett banklån så sätt det normalt in på din checkräkning där du kan använda pengarna för de ändamål du planerat.

severifikat

bildvisning 

Lån från bank - amortering och ränta

Så här ska du bokföra amortering och ränta på ett banklån. När det är ett företag som har lånet är även ev. expeditionsavgift avdragsgill.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån från ägare enskild firma


tillbaka

egeninsattning

 

 

egetuttag

 

privatfaktura


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån från ägare i AB


tillbaka

lanagare


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån från bank - checkkredit


tillbaka

checkkredit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån från bank - nytt lån


tillbaka

lannytt

 

lanbilnytt

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån från bank - amortering och ränta


tillbaka

lanamort


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.