OBS Under utveckling

Här kan du se exempel på hur man bokför några olika verifikationer som avser det egna kapitalet som man betalar in när man startar en rörelse.

Sedan fortsätter man med en hel del kostnader innan man är igång med verksamheten. Kostnaderna hittar du beskrivna under menyn Kostnader.

 

severifikat

bildvisning

Firmatyp - Aktiebolag

Om du startar ett aktiebolag så blir din första verifikation att du betalar in aktiekapitalet.

Som regel sätter man in aktiekapitalet på företagets bankkonto ex. konto 1930  Checkkonto/Affärskonto och som motkonto har man konto 2081 Aktiekapital.

Om du själv lånat pengar till aktiekapitalet så berör det lånet inte företaget utan det är ju ditt eget privata lån.

severifikat

bildvisning

Företagstyp - Enskild firma

Det kapital du sätter i i företaget av egna pengar bokför du in på det eller de konton du sätter pengarna, ex. konto 1910 Kassa eller 1930 Checkkonto/Affärskonto. Som motkonto har du konto 2010 Eget kapital.

severifikat

bildvisning

Företagstyp - Handelsbolag

Här bokför man det insatta kapitalet per delägare eftersom man vill hålla reda varje delägares andel i företaget.

Man bokför in insättningen på ex. konto 1930 Checkkonto/Affärskonto och har konto 2010 Eget kapital deläg 1 för första delägaren och fortsätter med konto 2020 för den andra, konto 2030 för den tredje osv.

severifikat

bildvisning

Företagstyp - Ekonomisk förening

Den ekonomiska föreningens kapital består av medlemmarnas insatser om bokför till det konto det inbetalats till och som motkonto har man konto 2083 Inbetalda insatser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmatyp - Aktiebolag


tillbaka

kapitalab

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagstyp - Enskild firma


tillbaka

kapitalfirma

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagstyp - Handelsbolag


tillbaka

kapitalhb


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagstyp - Ekonomisk förening


tillbaka

kapitalekfor

 

 


Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.