OBS Under utveckling

Sidan under uppläggning

 

Här visar vi hur du bokför moms, skatter och arbetgivaravgifter i verksamheten.

 

 

severifikat

bildvisning 

F-skatt 

Här visar vi hur du bokför F-skatt för AB och enskilda firmor.

För handelsbolag betalar delägarna själva den preliminärt debiterade skatten.

 

 

severifikat

bildvisning

Moms

Här visar vi hur du bokför redovisningen av momsen till skatteverket.

För handelsbolag är en av delägarna registrerad för momsen men den betalas och redovisas i bolaget.

 

 

severifikat

bildvisning

Anställdas skatt och avgifter

Varje månad ska avdragna skatter och sociala avgifter redovisas för de löner som utbetalts till anställda. I AB är även ägaren anställd och ingår i redovisningen men i övriga företagsformer ingår inte ägaren.

Här finns exempel på hur det bokförs. 

 

 

 

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.