OBS Under utveckling

Vad ska bokföras

Kontanta in- och utbetalningar

Allt du hanterar med kontanter, in- och utbetalningar på ditt bankkonto eller plusgirokonto ska bokföras.

Underlaget för varje händelse är en verifikation som du sätter i verifikationspärmen i löpande datumordning. Verifikationerna ska numreras årsvis löpande dvs. varje nytt år börjar du med nr 1.

Bokföring av fakturor

Bokslutsmetoden

När du betalar eller får betalt för fakturor så utgör fakturan din verifikation ev. tillsammans med en avi om betalningen.

 

Faktureringsmetoden

Om du har Faktureringsmetoden bokför du fakturan när du får den resp. skickar den och avbokar den när du betalar/får betalt för den.

Egna uttag / Egen lön 

Aktiebolag

Om du driver ett AB får du endast ta ut pengar till dej själv i form av lön som du bokför när du tar ut lönen.

 

Enskild firma/handelsbolag

Om du driver en enskild firma eller handelsbolag så får du ta ut pengar som ett eget uttag, alltså inte som lön, eftersom du själv betalar skatt och egenavgifter på företagets resultat. De uttag du gör ska bokföras som Egna uttag. Var noga med att hålla reda på vad du tar ut själv så får du bättre kontroll över hela verksamheten.

 

 

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.