OBS Under utveckling

Bokföringsskyldig?

Bokföringsskyldig

När du startar en näringsverksamhet blir du bokföringsskyldig och det gäller både stor och liten rörelse.

Idag bokför de flesta rörelseidkare själva då bokföringsprogrammen ger en så stor hjälp att man med lite grundkunskaper klarar av det.

När det är dags att avsluta året, göra bokslut, så väljer många att ta hjälp av en redovisningsbyrå.

I hela den här skolan arbetar vi under förutsättningen att rörelsen är momsregistrerad och ska redovisa moms efter 'bokslutsmetoden'. Det innebär att man bokför kund- och leverantörsfakturor när dom betalas och då också redovisar momsen för resp. faktura.

När bokför man?

Kontanta händelser ska bokföras senast följande arbetsdag och andra händelser så snart det kan göras.

 

I praktiken finns situationer där det inte kan ske så framför allt för enmans-företag och mycket små företag där bokföringen sköts av någon som även har andra viktiga uppgifter.

 

För din egen skull - var noga med aldrig på följande

  • Sätt in alla papper i pärmar så fort du får dem!! Låt dom aldrig ligga för att sätta in dem senare!!
  • I verifikationspärm - kvitton, uppgifter om inbetalningar och utbetalningar
  • Kundpärm - utskickade obetalda fakturor till kunder
  • Leverantörspärm - erhållna obetalda fakturor från leverantörer.

Du har allt sorterat på plats och kan enkelt arbeta med bokföringen och kontroll av fakturor!

Bokför dagligen

Om du bokför dagligen kommer du ihåg det mesta som hänt, vilket är en bra kontroll!

Du minns t.ex. att du tankade bilen, handlade på bokhandeln och att båda kvittona ligger i handskfacket. Bra, det kommer med i bokföringen.

 

Om du missar det så stämmer inte ditt bankkonto eller kassa och du får senare leta efter felet, eller ännu värre, din redovisningsbyrå får söka felet och då kostar det tid för honom och pengar för dig.

Kontantkassa

Du måste hålla isär dina egna pengar och företagets pengar.

Enklast är att du har en liten kontantkassa för löpande utgifter. Se till att den stämmer med bokföringen, det är en av dina möjligheter att upptäcka felaktigheter.

Som regel är det enkelt att ha kontroll på inkomsterna men lätt att förlägga ett kvitto på inköp och liknande.

Det upptäcker du om du har kontroll på kassan.

 

Det är alltså du själv som har nytta av den kontrollen!

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.