OBS Under utveckling

Krav på ett kvitto / verifikation

Verifikationen ska innehålla följande uppgifter:

 • Datum när affärshändelsen inträffade
 • Vad händelsen avser, vad du har köpt eller sålt
 • Belopp för händelsen samt en specifiering av momsen
 • Företag man sålt till eller köpt av
 • Momsregistreringsnummer/innehav av F-skattesedel i förekommande fall

Ibland kan man inte få ett kvitto, tex. från en parkeringsautomat. Då ska du själv skriva ut en sk. bokföringsorder där du anger händelsetyp, datum, belopp och motpart. Som regel kan du skapa bokföringsordern direkt i ditt bokföringsprogram.

Krav på en faktura

En faktura som du skickar ska naturligtvis ha samma innehåll som en du får.

Fakturor kan ju se ut på många olika sätt men ska normalt innehålla följande:

 • Namnuppgift på den som skickat fakturan, med komplett adress. Det är lämpligt att också ha information om telefon-, bank- och plusgironummer.
 • Momsregistreringsnummer och uppgift om att man är godkänd för F-skatt.
 • Kundens fullständiga namn och adress.
 • Betalningsvillkor ska finnas, normalt 30 dagar. Uppgift om ev. räntedebitering vid för sen betalning och kanske ett förtydligande genom att man anger förfallodagen.
 • Fakturadatum och fakturanummer ska finnas.
 • Specifierade uppgifter om vad fakturan avser med beteckningar, antal och priser.
 • Total summa att betala.
 • Uppgifter om moms komplett med momsbelopp, underlag och procentsatser för momsen.

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.