OBS Under utveckling

Läs här tips för att enklare välja Debet eller Kredit:

 

Första regeln:

På första raden i varje verifikation ska du bokföra verifikationens totalbelopp på det balanskonto som berörs! Ofta är det ju Kassa-, Plusgiro- eller Bankkonto. Då är du troligen helt säker på att inkomster bokförs i Debet och utgifter i Kredit. Följande konteringsrader är normalt omvänd kontering.

 

Exempel  på betald utgift

Rad 1  Betalt via kassa/PG/Bank            beloppet i kredit på resp konto

Rad 2  Ing. Moms på kvittot                     beloppet i debet

Rad 3  Typ av kostnad ex varuinköp       beloppet i debet

I BOQ kan du få hjälp med rubrikerna i Debet- och Kreditkolumnerna. När du är i dessa kolumner kan du trycka på bokstaven H så får du info i rubriken på Debet och Kredit.

 

Andra regeln:

Normalkontering i resp kontogrupp för att kontot ska öka är följande för konton som börjar på

1xxx Ökar normalt i Debet. Tillgången ökar när man bokför i Debet, ju mer du äger desto mer blir det i Plus
 

2xxx Ökar normalt i Kredit. Skulden ökar när man bokför i Kredit, ju mer du blir skyldig desto med blir det i minus
 

3xxx Ökar normalt i Kredit. Försäljningen ökar när man bokför i Kredit. Tänk lite på motkontot här, ex. pengar kommer in i kassan, debet, alltså blir motkonteringen i Kredit 
 

4xxx - 7xxx Ökar normalt i debet. Kostnaden ökar när man bokför i Debet. Har du betalt något så har du bokfört uttaget ur ex. kassa konto i kredit.

 

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.