OBS Under utveckling

När du ska bokföra kostnader blir det lättare och mindre risk för fel om du gör det enligt nedan.

 

Bokför i följande ordning

  1. Verifikatets totalbelopp
    Det här är ju det belopp du är absolut säker på. Om det är en betalning du gjort så känns det naturligt att bokföra det i kredit för de flesta. Du konterar det på kontot det berör - Kassa, Bank eller Plusgiro. På de följande raderna ska beloppen normalt föras i debet eftersom summan av debet och kredit ska bli 0 kr.
  2. Moms på verifikationen
    Moms på inköp slår alltså du in i debet. Det är en tillgång för företaget eftersom vi ska få dra av den vid redovisningen av moms. 
  3. Kostnad för vad? Välj konto för vad kostnaden avser. Konteringen ska vara i debet och du kan också låta eventuell öresutjämning ingå i detta belopp. Du kan avläsa beloppet på bildskärmen som verifikationsdifferens. Denna ordningsfölj ger fördelen att öresutjämningen kan läggas på sista raden, dvs du kan hämta saldo på verifikatet. Dessutom, om du är osäker på debet/kredit så gäller, vanligtvis, att raderna efter rad 1 har omvänd kontering vad avser debet/kredit.

Konteringsbilder

BOQ hanterar konteringsbilder, dvs. man 'återanvänder' tidigare konteringar man gjort på ett företag. Det förenklar och snabbar upp kommande bokföringar och i visningarna nedan visar vi hur det fungerar i BOQ bokföringsprogram.

 

kontoval

 

Här finns några exempel på olika kostnader - se bildvisningarna och lyssna

severifikat

bildvisning

Hyra för lokal

Bland de första kostnader vi har är ofta hyra för en lokal för rörelsen.

De flesta lokaler en företagare hyr är momspliktiga dvs. vi betalar hyran + moms. Idag betalar allt fler hyran via autogiro för att slippa bevakning av betalningen. Om vi gör så måste vi komma ihåg att bokföra den varje månad, efter kontroll mot bankens kontoutdrag.

severifikat

bildvisning

Varuinköp

Om vi säljer varor måste vi naturligvis köpa in dem, när vi startar rörelsen. Därför börjar vi detta.

Om vi köper in varor för ex. 100.000 kr så kommer vår resultatrapport att visa förlust ända till vi sålt varor för minst lika mycket. Man kan låta bokföringssystemet visa en korrekt rapport genom att ange vilken vinst vi räknar med att ha på själva varorna.

severifikat

bildvisning

Varuinköp från annat land i EU

Här gäller speciella regler när du köper in varor. Dessa inköp ska finnas med på din momsrapport till skatteverket.

severifikat

bildvisning

Telefon - annonser mm

Vi har naturligtvis många andra kostnader i starten som ska bokföras.

De flesta kostnader av den här typen konteras lika vad beträffar konto för betalningen och för moms. Vi ska visa hur du enkelt hittar rätt kostnadskonto i kontoplanen till olika kostnader. 

 

severifikat

bildvisning

Kassaregister, dator och programvaror

Kassaregister är aktuellt när du har en butik och dator med programvaror är troligen aktuellt för alla idag.

Inventarier som kostar under 22.000 kr (år 2012) exkl. moms är direkt avdragsgill liksom dataprogram, ex. Bokföringsprogram

Kostar inventarien mer och har en livslängd över 3 år ska den bokföringas som inventarie och skrivas av genom avskrivning varje år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyra för lokal


tillbaka

hyra


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varuinköp


tillbaka

varor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varuinköp från annat land i EU


tillbaka

varoreu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon - annonser mm


tillbaka

telefon


annons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaregister, dator och programvaror


tillbaka

dator


skrivare

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.