OBS Under utveckling

Omedelbart avdrag, dvs. avdrag för hela inköpskostnaden direkt, får du om inventarien normalt beräknas ha en ekonomisk livslängd på max tre år eller om inventariet är av mindre värde.

Med mindre värde menas för småföretag där man upprättar traditionellt bokslut ett halvt prisbasbelopp som år 2012 utgör 22 000 kr

severifikat

bildvisning

 

Inventarier - inköp med och utan inbyte

Om livslängden är längre än tre år och värdet högre i gränserna angivna ovan så bokför du inventarier på detta sätt.

Många typer av inventarier byter man in när man köper en ny.

severifikat

bildvisning

 

Korttids- förbrukningsinventarier

Om inventarierna har ett värde under gränserna angivna ovan eller har en livslängd av högst tre år så bokför du dem som förbrukningsinventarier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköp av bil - utan och med inbyte


nybil

 

 

bilbyte

 

 

 

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.